EN  |  UA

МузикаАнглійські пісні → Shadow

Years and miles brought you away,
but I still follow your way.
Waiting, silence
turned to my love’s science.

What makes me wait, what makes me know —
you’ll be back and will never go.
Day or a year —
Does real love care?

     Refrain:

Shadow of your love
still keeps me alive.
Shadows of your words
come to my mind from above.
Shadow, shadow, shade…

Each step I make gives me new force,
’cause my love opens all doors.
Miles and years —
that is my way upstairs.

I follow you, my sacred dream,
Giving you my heart and rhyme.
Don’t turn to a shadow —
my soul is not ready.

     Refrain:

     Bridge:

Maybe, I follow a shadow,
but I’m not a shadow myself.
Please, don’t fade out,
I need you on my way.

     Refrain:
Роки та милі забрали тебе.
Але я все ще слідую твоїм шляхом.
Очікування, тиша
Перетворилися на науку мого кохання.

Що змушує мене чекати, що змушує мене знати —
Ти повернешся і більше не підеш.
День чи рік —
Чи має це значення для справжнього кохання?

     Приспів:

Тінь твого кохання
Все ще тримає мене на світі.
Тіні твоїх слів
Надходять до мого розуму згори.
Тінь, тінь, тінь…

Кожний крок, що я роблю, дає мені нові сили,
Тому що моє кохання відчиняє всі двері.
Милі та роки —
Ось мій шлях угору.

Я йду слідом за тобою, моя священна мріє,
Віддаючи тобі своє серце та риму.
Не перетворюйся на тінь —
Моя душа не готова до цього.

     Приспів:

     Брідж:

Може, я слідую за тінню,
Але сама я — не тінь.
Будь ласка, не щезай,
Ти потрібен мені на моєму шляху.

     Приспів:
скачати відео